Kiami Toura

A old member of Lina's adventuring group.

Description:
Bio:

Kiami Toura

Krossguard Failure_The_Hero